Splinter en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

Splinter heeft bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Femke Merel Van Kooten-Arissen als lijsttrekker. De partij heeft geen klassiek verkiezingsprogramma in een boekje, maar heeft een pagina op de website met verschillende uitgewerkte hoofdpunten.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

Het verkiezingsprogramma van Splinter is vooral gericht op bescherming en bevordering van de rechtsstaat, democratie en mensenrechten, waarbij 'vernieuwing van de Nederlandse politiek' centraal staat.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa meldt het verkiezingsprogramma het volgende:

Bestuurlijke vernieuwing

  • invoering van '151e Tweede Kamerlid'. Dit houdt in dat bij tussentijds vrijwillig vertrek van een zittende volksvertegenwoordiger, niet automatisch de eerstvolgende op de kieslijst van diezelfde partij als vervanger wordt beëdigd, maar de kandidaat die de meeste voorkeurstemmen krijgt, eventueel ook van een andere partij
  • invoering bindend correctief referendum, op zowel landelijk als lokaal niveau
  • burgerinspraak naar Scandinavisch model, om de invloed en informatiepositie van de burger te vergroten
  • verlaging van kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar
  • versterking van positie van Ombudsman en aanstelling Fiscale Ombudsman
  • herziening Wet Openbaar Bestuur.

Europa

  • Europa moet democratischer, transparanter en mag niet voorbijgaan aan de wensen van de burgers van individuele lidstaten
  • geen verdere overdracht van beslissingsbevoegdheid aan de EU
  • geen verdere toetreding van nieuwe lidstaten aan de EU
  • Europese standaarden voor dierenwelzijn in handelsverdragen mogen niet lager liggen dan de Nederlandse standaarden.