BoerBurgerBeweging (BBB) en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

De BoerBurgerbeweging (BBB) heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 Caroline van der Plas als lijsttrekker. Zij is boerendochter van een CDA-wethouder van Deventer (moeder) en sportjournalist (vader). De titel van het verkiezingsprogramma luidt: 'Gezond verstand voor een gezond platteland'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

In het verkiezingsprogramma van de BBB staat een "eerlijk verhaal over de voedselproductie in Nederland" centraal. Het belangrijkste speerpunt van de partij is het bestaansrecht van de Nederlandse voedselmakers, en de partij zet zich daarbij voornaamelijk in voor boeren en de gemeenschap op het platteland.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa meldt het verkiezingsprogramma het volgende:

Bestuurlijke vernieuwing

 • er komt een minister van Platteland met een departement op minimaal 100 km afstand van Den Haag
 • alle 150 gekozen Kamerleden en het voltallige Kabinet volgen een 'inboeringscursus' na elke verkiezing
 • geen nieuwe wetten of regelgeving zonder dat er ook bestaande wetten en regels worden afgeschaft
 • de instelling van een constitutioneel hof
 • lokale partijen krijgen naar het aantal zetels in de gemeenteraden en Provinciale Staten een gelijkwaardige partijsubsidie, net als de landelijke partijen in de Tweede Kamer nu ook krijgen
 • de stem van de burger wordt tussen verkiezingen bij belangrijke besluiten gehoord via (lokale of regionale) referenda en/of volkspeilingen
 • gemeenteraadsleden kiezen de leden van de Eerste Kamer, en niet de Provinciale Staten.

Europa

 • geen harde nexit
 • wel de EU afbouwen tot een gemeenschappelijke markt met bepalingen over landbouw, transportmogelijkheden, en economische relaties
 • een voorkeur voor een Noordelijke euro (Neuro) en een Zuidelijke euro (Zeuro) zodat kredietwaardige eurolanden hun eigen positie kunnen beschermen
 • de eurozone mag niet verder uitgebreid worden
 • herziening van de huidige Natura 2000 gebieden
 • geen bovenwettelijke EU doelstellingen over natuur en milieu.